Dvořák Jan

Narodil se v roce 1942, studoval výtvarnou výchovu a estetiku na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1971 je členem Svazu výtvarných umělců, v roce 1990 je přijat do Unie výtvarných umělců - středočeské sdružení. V roce 1990 se stal členem sdružení Kollegium 90 se sídlem v Hamburku. Námětem jeho obrazů je především krajina, ale i kytice květin, zátiší, městské veduty. Charakteristickým znakem tvorby je barevnost, impresionistický dojem s odklonem od detailu, hra barev a světla. Ve svých dílech se nevyhýbá ani abstrakci. Uspořádal řadu výstav po celé naší republice a jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách u nás i v zahraničí, např. v Rakousku, Austrálii, Japonsku, USA a Německu. 

Aktuální nabídka


                 Ukázka z tvorby