Hejlová Jana

Malířka a výtvarnice z Letovicka na Moravě ve svých snových obrazech  technikou uhel-pastel zachycuje především přírodu v její kráse a poetičnosti, ale také své dojmy, pocity a prožitky. Důležitou roli v její tvorbě hrají barvy, většinou jemné, pastelové, bez ostrých přechodů a okrajů,  umocňující celkový zasněný dojem z díla. Autorka pořádá pravidelně výstavy po celé naší republice.


Aktuální nabídka


Ukázky z tvorby