Havlíček Jiří

Malíř a keramik, narodil se v roce 1947 ve Vikýřovicích, okres Šumperk. Je absolventem PF UP v Olomouci v oboru výtvarná výchova. Studoval pod vedením akademického malíře Ladislava Jalůvky a akademického sochaře Zdeňka Přikryla. Ve své malířské tvorbě se věnuje především krajinomalbě, nalézá náměty v krajině jižní Moravy, Jeseníků a Českomoravské vysočiny. Jeho obrazy jsou plné sytých barev, zejména v oranžovo žluté škále podzimu. Autor maluje olejovými barvami nebo akrylem. Věnuje se i abstraktní tvorbě a tvorbě keramiky.

                                                                         Aktuální nabídka


                            


 Ukázky z tvorby