Halva Michal

Obrazy Michala Halvy tvořené kombinovanou technikou se vyznačují velkou rozmanitostí motivů, neopakovatelnou fantazií, výraznou barevností a poetičností. Jeho obrazy jsou zastoupeny v řadě galerií i soukromých sbírkách u nás i v řadě dalších evropských zemí. Svou výtvarnou originalitou a výjimečností zaujaly i ve vzdálených zemích, především v Japonsku, kde autor realizoval již několik samostatných autorských výstav. 


Aktuální nabídka

Ukázky z tvorby