Kulheim Ivan

Autor žije a tvoří v Brně. Ve svém díle zobrazuje jak českou a moravskou venkovskou krajinu s romantickými vesničkami, osamělými staveními a starobylými kostelíky, tak mezi jeho olejomalbami nacházíme městské motivy, velmi často malebná zákoutí města Brna. Autor se také dává často inspirovat zahraničními cestami a pobyty ve středomořských přístavech, na romantických plážích či v rybářských osadách. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách prakticky na celém světě.

Aktuální nabídka

 Ukázky z tvorby